Чланови извршног одбора:

  1. Рајић Мирко – председник
  2. Савић Александар
  3. Ђаковић Миладин
  4. Шукић Саша