Уручивање пензионерских картица у општини Кула могуће преко месних заједница