Канализација и пречистач у Сивцу, индустријаска зона Сивац – Црвенка, капитални пројекти који се приводе крају