Снадбевање природним гасом у Кули, ускоро и у осталим насељеним местима