Вода у пуном млазу: Домаћинства у Малом Стапару прикључена на издашне бунаре