ЈКП „Радник“ и МЗ Сивац спроводе акцију озелењавања у овом месту